มุมเด็ก

ขบวนการตาสับปะรด http://www.thailandkid.com
เป็นเว็บไซต์สร้างสรรค์สำหรับเด็ก ภายในเว็บไซต์ประกอบไปด้วย เพลงเด็ก นิทาน และห้องสนทนาไว้ติดต่อสื่อสารกัน

ด.เด็ก http://www.dordek.org
เว็บไซต์สำหรับเด็กที่มีโครงการและกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจสำหรับเด็กอายุระหว่าง 7-15 ปี

ALFY PLUS http://www.alfy.com
เว็บไซต์ สำหรับเด็กๆ มีรูปการ์ตูนสีสันสวยงาม แนะนำเว็บไซต์ ข่าวด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต ส่งการ์ด และ ตอบคำถามต่างๆ

นิทานออนไลน์ http://www.kidsquare.com
รวมสาระ และ ความบันเทิงสำหรับเด็กๆ มากมาย นิทานออนไลน์ ข่าวสาร กิจกรรม เกมหา คำศัพท์ จับผิดรูปภาพ ระบายสี ตลอดจน ตำราอาหาร สำหรับเด็ก

เอฟเวอรี่คิด http://www.everykid.com
นำเสนอ สาระดีๆ สำหรับเด็ก มีนิทาน คติสอนใจ เสริมสร้างปัญญา และ นิทานนานาชาตินอกจากนี้มีตอบปัญหาเชาว์

ประวัตินักวิทยาศาสตร์โลก http://siweb.dss.go.th/science_children/scientist/index.html
เว็บไซต์นี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัตินักวิทยาศาตร์ของโลกในอดีตกว่า 50 ท่าน อาทิ Albert Einstein, Benjamin Franklin, Louis Pasteur ... เป็นต้น

ThaiKidStar http://www.thaikidstar.com
รวบรวมข่าวสารมากมายสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะน้องๆที่ต้องการทราบข่าวสารในวงการบันเทิง

มูลนิธิเด็ก http://www.childthai.org
เป็นเว็บไซด์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สดใส สำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป และคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่

กลุ่มนิทานกระดานหก http://www.kradanhok.com
จัดกิจกรรมนันทนาการ เล่านิทาน ค่ายเยาวชนและกิจกรรมสำหรับเด็ก ภายในเว็บไซต์มีเกม และกิจกรรมสำหรับเด็ก พร้อมทั้งเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มนิทานกระดานหก ความเป็นมา ผลงานที่ผ่านมา ขอบข่ายของงาน และประมวลภาพกิจกรรม

สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก http://www.cartoonthai.in.th
ผลิต นำเสนอสื่อการ์ตูนทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เยาวชน และสังคม ทั้งทางด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างเจตคติ และสร้างอุดมคติทางด้านการศึกษา สังคม และวัฒนธรรมที่ดีงาม

SmileKid http://www.101netkids.com
ชมรม Smile Kids Club รวบรวมข่าวสาร ความรู้ เกมสร้างสรรค์ ความบันเทิงแก่ครอบครัว นำเสนอบทความที่มีสาระสำหรับพ่อ แม่ และลูก มีนิทาน คติสอนใจ เสริมสร้างปัญญา จำหน่ายสินค้าสื่อการเรียนการสอน (CAI) สำหรับเด็ก เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ และเป็นเวทีนำเสนอผลงานความสามารถของหนูน้อยคนเก่ง

พิพิธภัณฑ์เด็กสวนเกียกกาย http://www.geocities.com/kiakkai
เพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ๆให้เยาวชนได้เรียนรู้ทางด้านทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ เทคโนโลยี ร่างกายของเรา วัฒนธรรมกับสังคม

Thai Smart Kids http://www.thaismartkids.orgเป็นโครงการที่เกิดจากการรวมตัวกันของโรงเรียนกลุ่มหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีสื่อสาร สารสนเทศ (Information and Communication Technology หรือ ICT) มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน เป็นเว็บที่เหมาะกับเด็กทุกระดับตั้งแต่อนุบาล ประถม และมัธยม

Contact the KMUTT Library : (662) 470-8211
Email address :
info@lib.kmutt.ac.th