พจนานุกรม/สารานุกรม/ปทานุกรม

คำศัพท์คอมพิวเตอรhttp://www.cybered.co.th/library/01.htm
อธิบายศัพท์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เนตมัลติมีเดีย

คำศัพท์เกี่ยวกับงานคอนกรีต http://www.moxie-intl.com/glossary.htm
มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีตเป็นจำนวนมาก

คำศัพท์เกี่ยวกับโครงสร้าง http://urban.arch.virginia.edu/~km6e/references/glossary/struc-glossary.html#inelastic
อธิบายความหมายของศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของโครงสร้าง

Lexitron http://lexitron.nectec.or.th
ดิกชันนารี ไทย - อังกฤษ และ อังกฤษ - ไทย จากการสนับสนุนของเนคเทค (NECTEC ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)

Parsit http://c3po.links.nectec.or.th
ว็บไซต์ที่ให้บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย สามารถแปลจากเว็บเพจ กล่าวคือสามารถแปลภาษาอังกฤษทุกคำที่มีอยู่บนเว็บเพจ แปลจากข้อความคือสามารถแปลทีละคำและยังสามารถแปลได้ทั้งประโยค มีการสอนวิธีการใช้งานเว็บไซต์เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

Saikam http://saikam.nii.ac.jp
พจนานุกรมออนไลน์ ไทย-ญี่ปุ่น และ ญี่ปุ่น-ไทย และพจนานุกรมอักษรคันจิ (หากเครื่องไม่มี Front ภาษาญี่ปุ่นให้เลือก Display Setting เพื่อให้สามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้)

พจนานุกรม ญี่ปุ่น-อังกฤษ อังกฤษ-ญี่ปุ่น http://linear.mv.com/cgi-bin/j-e/euc/tty/dict
พจนานุกรม ญี่ปุ่น-อังกฤษ และ อังกฤษ-ญี่ปุ่น

ลองดูดิกชันนารี่เซอร์วิส http://longdo.ex.nii.ac.jp
พจนานุกรม สามารถค้นหาคำศัพท์ต่าง ๆ ทั้ง ไทย อังกฤษ เยอรมัน และญี่ปุ่น พร้อมทั้งสามารถค้นหาคำศัพท์จากเว็บไซต์พจนานุกรมออนไลน์อื่น ๆ ได้ด้วย

Kanchanapisek http://kanchanapisek.or.th/kp1/lib
อธิบายความหมายภาษาไทย โดยเน้นให้ความรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และบุคคลประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในภาษาไทย

พจนานุกรมช่างและวิศวกรรม http://www.tumcivil.com/dic 
ดิกชันนารีออนไลน์ที่สามารถแปลคำศัพท์ช่าง วิศวกรรมและก่อสร้างโดยตรง แปลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับช่างหรือวิศวกรรม

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน http://rirs3.royin.go.th
เป็นพจนานุกรมออนไลน์เพื่อใช้ค้นหาความหมายของ คำไทย ใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยจะบอกวิธีการออกเสียง ชนิดของคำ ที่มา นิยาม

พจนานุกรมศัพท์ไอที http://www.widebase.net/itterm/termindex_0.htm
รวบรวมคำศัพท์เทคโนโลยี สารสนเทศ อธิบายความหมายศัพท์ต่างๆเรียงตามตัวอักษร รวบรวมโครงสร้าง ข้อมูล ติวเตอร์ การเขียนโปรแกรม (Access,SQL,VB)

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน http://kanchanapisek.or.th/kp6/home.htm
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯบางส่วนของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีความเป็นมาของโครงการ และสามารถค้นหาสารานุกรมได้อย่างสะดวกสบาย

วิกิพีเดีย - สารานุกรมเสรhttp://th.wikipedia.org
สารานุกรม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และคณิตศาสตร์ วิทยาการ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรม สังคมศาสตร์ และปรัชญา วัฒนธรรม วิจิตรศิลป์ และชีวิตประจำวัน

ปทานุกรมดาราศาสตรhttp://thaiastro.nectec.or.th
เว็บเพจที่รวบรวมคำศัพท์และความหมายทางดาราศาสตร์เอาไว้ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาทางด้านนี้ สามารถใช้อ้างอิง และได้เข้าใจความหมายของศัพท์เฉพาะด้านที่ไม่อาจหาได้จากพจนานุกรมทั่วไป

Contact the KMUTT Library : (662) 470-8211
Email address :
info@lib.kmutt.ac.th